FIATA Диплома по спедиция и логистика

06
November 2024

FIATA Диплома по спедиция и логистика


#

FIATA DIPLOMA IN FREIGHT FORWARDING
МЕЖДУНАРОДНА ФИАТА ДИПЛОМА

ГАРАНТИРА ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ И ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ВСЯКА СПЕДИТОРСКА ФИРМА

Дипломата на FIATA е  призната като стандарт за компетентност в спедиторската професия и доказва, че нейният притежател има задълбочени познания в областта на спедицията и логистиката.

Период на провеждане на текущо обучение: 06.11.2023 - 22.06.2024 г.
Начало на следващо обучение: 6 ноември 2024 г.

 

График FIATA 2023/2024

 

Целева аудитория: мениджъри и служители в спедиторски, логистични и транспортни фирми

Формат на обучение: присъствено и дистанционно

 • Практикум: 2 сесии по 3 дни (при възможност присъствен)
 • Дистанционно обучение: 8 месеца

Методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения
 • допълнителна самоподготовка с електронна платформа MOODLE, предоставяща разнообразни учебни ресурси по модули

Курсът обхваща всички аспекти на спедицията и логистиката в 14 модула:

 1. Въведение в спедицията          
 2. Автомобилна спедиция
 3. Железопътна спедиция
 4. Въздушна  спедиция
 5. Морска спедиция и пристанищна обработка
 6. Морски контейнерен транспорт
 7. Мултимодален транспорт
 8. Речна спедиция и вътрешни водни пътища
 9. Митническо законодателство, тарифи и процедури
 10. Логистика и складови операции
 11. Застраховки за отговорности и транспортни застраховки
 12. Специфика на опасните товари
 13. Изисквания за безопасност и сигурност
 14. Информационни и комуникационни технологии в спедицията

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО е кандидатите да имат трудов стаж в областта на спедицията или логистиката поне 2 години и да владеят английски език поне на ниво В1


Успешно завършилите получават
FIATA Diploma in Freight Forwarding, Switzerland

FIATA Diploma NSBS


ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Заявление по образец (свалено от ТУК или подадено през онлайн формата в сайта най-долу);
 • Копие на диплома за завършено образование (сканирани всички страници на българска диплома за завършено средно или висше образование, от които да са видни серия, фабричен и регистрационен номер на документа).

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

 • за участник от фирма - 1 500 лв. без ДДС (1 800 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 1 500 лв.;
 • за членове на НСБС с 20% отстъпка - 1 200 лв. без ДДС (1 440 лв. с ДДС).

Таксата включва: учебни материали, достъп до платформата за дистанционно обучение, видео лекци, практикуми и кафе-паузи.

Допълнително се заплащат: 50 CHF за издаване на електронна и 150 CHF за хартиена FIATA Diploma in Freight Forwarding (възможно е поръчване както само на единия вариант, така и на двата едновременно) + банковите такси

Такса поправителен изпит: 50 лв. без ДДС (60 лв. с ДДС)

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС. (за физически лица е възможно разсрочване на таксата на две равни части - първа вноска при записване и втора до края на м. февруари 2024 г.).

Таксата се превежда по банкова сметка в лева:
Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08UNCR70001522099482
BIC Code: UNCRBGSF


Важна информация: Учебен център – НСБС номинира млади специалисти за участие в ежегодния Международен конкурс за наградата „Млад спедитор на годината“, спонсориран от FIATA и TT Club, които отговарят на следните условия:

 • възраст до 31 навършени години
 • успешно завършили курса по стандартите на ФИАТА 
 • две години трудов стаж като спедитор във фирма - член на НСБС

The "Young International Freight Forwarder of the Year" Award - sponsored by TTClub and FIATA
The international award comprises two weeks of practical and academic training -  one week of academic training in London and one week practical training based in one of the TT Club’s regional centres, either London, Hong Kong or New Jersey plus one year free subscription of the International Transport Journal (ITZ), Switzerland.


 

За допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50,  е-mail: secretariat@nsbs.bg

Записване за курс

  Лектори

  Предстоящи курсове

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи