Мирослав Варналиев

Мениджър бизнес развитие в Юнимастърс
Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД

Мирослав Варналиев

Г-н Мирослав Варналиев е мениджър бизнес развитие, морски транспорт в Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД

Притежава над 20 годишен опит в организирането на интермодален контейнерен транспорт, развитието на морски групажни сервизи и в превозите на проектни товари. От 2006г. и в момента е лектор към НСБС, където води курсове по основи на контейнерните превози. Г-н Варналиев има магистърска степен по бизнес администрация от ИУ Варна.


Другите за нас