Специализирани курсове

по утвърдени и валидирани национални и международни програми в областта на спедицията и логистиката

Митническо представителство

Курс за придобиване на професионална квалификация по "МИТНИЧЕСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО",  част от професия "Спедитор-логистик", специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" Знаете ли, че ако кандидатствате да получите статус

Воден и мултимодален транспорт

Курс за придобиване на професионална квалификация по "ВОДЕН И МУЛТИМОДАЛЕН ТРАНСПОРТ",  част от професия "Спедитор-логистик", специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Складова логистика

Курс за придобиване на професионална квалификация по "Складова логистика", част от професия "Спедитор-логистик", специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика" Курсът е с практическа насочено

Превози на опасни товари

Курс за придобиване на професионална квалификация по "Превози на опасни товари", част от професия "Спедитор-логистик", специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи