Въздушна спедиция

04
November 2024

Въздушна спедиция


#

Курс за придобиване на професионална квалификация по
"Въздушна спедиция", част от професия "Спедитор-логистик",
специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика"

Едно обучение с 2 Сертификата, признати на национално и международно ниво:
НАПОО Въздушна спедиция + FIATA AIR cargo Certificate

Курсът е с практическа насоченост и методът на обучение е интерактивен:

 • лекции, дискусии, казуси и практически упражнения;
 • допълнителна самоподготовка с електронни учебни ресурси в платформа MOODLE.

Целева аудитория: служители в спедиторски, логистични, транспортни и търговски фирми, занимаващи се с организация на доставките по въздух.

Форма на обучение Период на провеждане
100% дистанционно
1 месец достъп до електронна платформа MOODLE + онлайн лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!

05.03. - 06.04.2024
03.06. - 06.07.2024
04.11. - 07.12.2024

Присъствено дневно
Присъствени лекции (5 работни дни) + дистанционно (1 месец достъп до електронна платформа MOODLE)
временно не се предлага
Индивидуално
1 месец достъп до електронна платформа MOODLE + видео записи на всички лекции.

Подходящо за ангажирани и работещи хора!

при запитване

Валидиране на знания

Удостоверете своята компетентност в областта на въздушната спедиция!

при запитване

Онлайн лекции в дистанционна форма се провеждат в групи от над 6 човека, като при по-малък брой записани курсисти, те получават достъп до видео записи на лекциите по отделните теми.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение, националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти), съгласно европейската квалификационна рамка ECVET и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.. Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН и EUROPASS приложение към него. Успешно завършилите обучението могат да получат и Electronic FIATA AIR cargo Certificate, издаден от FIATA Logistics Academy.

FIATA_AIR_cargo_Certificate

УЧЕБНА ПРОГРАМА

1. Правна регламентация на превозите по въздух:

 • Варшавската Конвенция и протокола от ХАГА;
 • Приложение на Монреалската Конвенция;
 • Сключване и изпълнение на договор за превоз;
 • Право на разпореждане;
 • Отговорност на превозвача.

2. География на въздушния транспорт:

 • Traffic Conference areas;
 • City & airport codes.

3. Cargo Handling:

 • Системи за складов Хендлинг;
 • Хендлинг на генерални и специални товари;
 • Рампов хендлиг;
 • Документална обработка.

4. Видове и спецификация на самолетните контейнери и палети (ULD):

 • Идентификация на контейнерите и палетите, размери на основата, контури;
 • Видове самолети според багажниците, възможности за натоварване на контейнери и палети в различните типове самолети;
 • Капацитет на затоварване, принципи за пълнене и изграждане на контейнери и палети, хендлинг на контейнери и палети.

5. Тарифиране на въздушни товари - TACT тарифи, правила за калкулиране:

 • Тарифи за генерални товари: минимална тарифа; нормална тарифа; тарифа за количество;
 • Тарифи за различни класове товари;
 • Тарифи за специфични видове стоки;
 • Приоритет на тарифите, добавка към тарифaтa (add-on);.
 • Предплащане и пратки с дължимо навло.

6. Специфика на превози по въздуха на живи животниПравила за превоз на ИАТА.
7. Специфика на превози по въздуха на опасни товари. Правила за превоз на опасни товари на ИАТА.
8. Ролята на спедитора във въздушния транспорт:

 • Запитване за превоз;
 • Изготвяне на оферта за превоз на товари по въздуха;
 • Избор на авиокомпания;
 • Видове разходи - комбинация с вътрешни цени;
 • Технология на превоза до приключване на вътрешния превоз при внос и износ;
 • Конструиране на цени и начини на плащане; изчисляване на обемно тегло.

9. Европейски изисквания, общи правила и стандарти. Актуални проблеми на сигурността на гражданското въздухоплаване. Сигурност на товарни, пощенски и куриерски пратки.
10. Практическо обучение за придобиване на опит и познания при изработването на електронна въздушна товарителница съгласно стандартите на ИАТА. Запознаване и тестване работата на комуникационните канали между участниците в реално време.

 • Представяне на международните стандарти и регулации на ИАТА за въвеждането на електронната товарителница
 • Комуникационни канали между всички участниците в процеса на извършване на въздушната спедиция – Спедитор, Хендлинг агент и Митница.
 • Изготвяне и издаване на електронна въздушна товарителница  - Air Way Bill.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • Заявление по образец (свалено от ТУК или подадено през онлайн формата в сайта най-долу);
 • Копие на диплома за завършено образование (сканирани всички страници на българска диплома за завършено средно или висше образование, от които да са видни серия, фабричен и регистрационен номер на документа);
 • Медицинска бележка от личния лекар, съдържаща текст „Лицето може да се обучава за спедитор - логистик“.

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ:

Присъствена форма:

 • за участник от фирма - 650 лв. без ДДС (780 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 650 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 520 лв. без ДДС (624 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение, кафе паузи.

Дистанционна форма:

 • за участник от фирма - 550 лв. без ДДС (660 лв. с ДДС);
 • за физически лица - 550 лв.;
 • за членове на НСБС c oтстъпка 20% - 440 лв. без ДДС (528 лв. с ДДС)

Цената включва: учебни материали, достъп до платформа за дистанционно обучение.

Допълнително се заплащат: 40 CHF за издаване на Electronic FIATA AIR cargo Certificate + банковите такси
Забележка: FIATA AIR cargo Certificate се издава само на курсисти с успех над 80% от курса на обучение или с оценка над Мн. Добър 4,80

Заплащане на таксата за участие при изпращане на заявлението за записване съгласно административните условия на Учебен център – НСБС.

Таксата се превежда по банкова сметка в лева:
Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08UNCR70001522099482
BIC Code: UNCRBGSFЗа допълнителна информация: тел: 02 971 48 22; 0879 60 96 50,  е-mail: secretariat@nsbs.bg

При заявен интерес от над 10 човека може да се проведе допълнителен курс извън обявения в годишния план-график.


Записване за курс

  Лектори

  Предстоящи курсове

Информация

Годишен план график

Вижте планираните специализирани курсове

Покажи