Елин Ламбрев

ръководител отдел “Обучения по превоз на специални и опасни товари по въздух“

Елин Ламбрев

Г-н Елин Ламбрев е Изпълнителен директор на фирма „ЕКА Сървисис“(Europian Cargo and Aviation Services Ltd.), която е специализирана в сферата на обученията и консултантските услуги, свързани с въздушния транспорт.  Компанията е оторизирана от Министерството на транспорта (ГД ГВА) да провежда курсове по „Безопасен превоз на опасни товари по въздух“ за всички категории на ИАТА.

Елин Ламбрев има над 30 години опит в областта на въздушния транспорт, като има богат международен опит в тази сфера. В периода 1995 до 2005 г.той  работи за компании като: “Turkish Airlines-Cargo”, “Air Afrique-Cargo”, “Pacific Air Express”, UPS-Philippines и „DHL-Bahrain”.

От 2008 до 215 г.  работи като мениджър в Международната асоциация за въздушен транспорт ИАТА, като от 2011 е базиран в Монреал, Канада, където отговаря за обученията, свързани с ИАТА карго агентската програма и впоследствие и за обучението по превоз на опасни товари (IATA DGR).

Г-н Ламбрев е сертифициран от ИАТА инструктор.  Завършил е магистратура по авиационен мениджмънт в Кремс, Австрия и е член на Канадския институт по проектов мениджмънт.

Той е експерт по превоз на специални и опасни товари по въздух, безопасност полети, контрол на качеството и мениджмънт на обученията.


Другите за нас