Георги Маринов

Директор „Въздушен и морски транспорт„ в Скорпион Шипинг ООД

Георги Маринов

Г-н Георги Маринов, директор „Въздушен и морски транспорт „ в Скорпион Шипинг ООД – 22 години опит в областта на въздушния и морския транспорт.

Работи 20 години (от 1994 г. до 2014 г.) в Шенкер ЕООД. Започва като митнически агент и диспонент въздушен транспорт. След година става ръководител отдел „Въздушен и морски транспорт“. От март 2014 г. е директор „Въздушен и морски транспорт“ в Скорпион Шипинг ООД.

От 2004 г. и в момента е лектор към Учебен център – НСБС. От 1998 г. до 2012 г. има редица квалификационни курсове от чужбина като Cargo Workshop CWA from Austrian Airlines, IATA Cargo Rating and Dangerous Goods Regulations certification, Advanced Training Course of Transport of Dangerous Goods by Sea from Decra.

Преминал е успешно курс по стандартите на FIATA към Учебен център – НСБС и притежава FIATA диплома. Завършил е висше образование в ТУ София. Владее немски, английски и руски езици


Другите за нас