доц. д-р Момчил Антов

Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност" при Стопанска академия "Д.А.Ценов"

доц. д-р Момчил Антов

Директор на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС), председател на Управителния съвет на Националната организация на митническите агенти (НОМА).

Създател на специализирания информационен митнически портал Info.Mitnica.com, съдържащ актуални новини и информация за приложимото в Р България и в ЕС митническо и акцизно законодателство.

През 2009 г. защитава дисертация в областта на митническия контрол и придобива научната степен "доктор по икономика". От 2010 г. е преподавател по митнически контрол към катедра “Контрол и анализ на стопанската дейност” при Стопанска академия “Д. А. Ценов” – гр. Свищов.

Автор е на над 50 научни публикации в страната и чужбина в сферата на митническия и финансовия контрол.


Другите за нас