Галя Начева

специалист с дългогодишен опит в спедицията

Галя Начева

Г-жа Галя Начева е с дългогодишен опит в областта на спедицията

От 1995 г. до 2008 г. е ръководител отдел "Международен автомобилен транспорт" в Шенкер ЕООД. Отговаря за развитието на дейността и създаването на отдела;  участва активно в преговорите с офисите на Шенкер в различните държави в Европа за изграждането на групажните линии за износ и внос от / за България и в изграждането на мрежата за национален транспорт в България.

От 2008 г. е ръководител отдел "Продажби" и "Клиентски център" в Шенкер ЕООД. Отговаря за изграждането на търговския екип на Шенкер ЕООД и неговото непрекъснато обучение и развитие. Поддържа контакт с ключови клиенти на фирмата в България и в чужбина и отговаря за развитието на бизнеса с тях.  От 2015 до 2017 г. Ръководител Клиентски център.   От 2017 г. до 2021 г. е Ръководител отдел Управление на качеството и процесите.

Преминала е редица обучения в системата на Schenker Academy, както и специализирани обучения по Маркетинг и Продажби. Успешно завършен курс „Train the trainers” в рамките на Schenker Academy и обучение за преподаватели на НАПОО. Завършила е обучение по стандартите на FIATA в НСБС и притежава FIATA Диплома.


Другите за нас