Професионални обучения и валидиране на знанията
Професионални обучения и валидиране на знанията
Обучението е по утвърдени и валидирани програми на национално и международно ниво и покриват пълния аспект на знания за спедиторската професия. ( списък ). Валидиране на професионалните спедиторски знания. Аз Знам, но как да го Докажа? Това е стъпка за моето успешно професионално развитие!
Наръчник по спедиция
Наръчник по спедиция
  • Наръчник по спедиция, в съответствие с международно признатите стандарти за компетентност и изискванията за професионално обучение на ФИАТА.
    ( Списък с електронни книги )
  • Лекторски екип от специалисти-професионалисти със завиден, доказан практически опи
Електронна платформа за дистанционно обучение
Електронна платформа за дистанционно обучение
Платформата за дистанционно обучение Moodle (Modular Object-oriented Dynamic Learning Environment) е специално разработена за създаването на качествени online курсове и е позната като платформа за Virtual Learning Environment.
( Информация )

Специализирани курсове

в областта на Спедицията и Логистиката.

Предстоящи курсове

Изберете удобна дата и час и запазете своето място за курса

Другите за нас