Ваня Златева

Ваня Златева

През 2004 г. започва като спедитор в Акт Лоджистик АД. От 2005 г. до 2013 г. е заместник управител във фирмата, а от 2013 г. и в момента е прокурист там.

От 2020 г. и в момента е лектор към Учебен център – НСБС по автомобилна спедиция и складова логистика.

Има бакалавърска степен по международни отношения от УНСС, София.

Преминала е редица специализирани обучения по бизнес, маркетинг и продажби. Има удостоверение за професионална компетентност за международен автомобилен превоз на товари от ИААА и такова от IRU. Успешно е завършила курс по морска и речна спедиция на УЦ-НСБС през 2010 г., както и курс „Обучение на обучители” през 2020 г.


Другите за нас