Речен транспорт

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Обща информация за транспорта по вътрешни водни пътища в Европа

2.    Правен режим на превозите по вътрешни водни пътища в Европа

   2.1.  Публично-правен режим на превозите по река Дунав 

   2.2.  Разпоредби на Европейския Съюз, касаещи превозите по вътрешни водни пътища

   2.3.  Договор за международен превоз по вътрешните водни пътища на Европа

   2.4.  Конвенция ADN за международен превоз на опасни стоки по вътрешни водни пътища

   2.5.   Транспортни операции по вътрешните водни пътища на Европа

3.    Типове кораби, използвани за превозите по вътрешни водни пътища в Европа

4.    Транспортни документи и документи придружаващи стоката

5.    Ценообразуване при превозите по вътрешни водни пътища

6.    География на вътрешните водни пътища в Европа

 

Цена: 30.00 лв

Искате да закупите някое издание? Свържете се с нас

secretariat@nsbs.bg   02 971 48 22; 02 971 50 25


Приемаме плащания само по банкова сметка в лева:
Учебен център – НСБС ЕООД
УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG08UNCR70001522099482
BIC Code: UNCRBGSF

Речен транспорт