Цветелин Иванов

Началник отдел "Митническо оформяне" в Гебрюдер Вайс ЕООД

Цветелин Иванов

Г-н Цветелин Кирилов Иванов, началник отдел ‘’ Митническо оформяне’’ в Гебрюдер Вайс ЕООД с практически опит в митническото представителство от 1995 г.  Обучава всички новопостъпили служители в митническия отдел на Гебрюдер Вайс ЕООД. Провежда обучения, свързани с митническите изисквания и процедури, и на другите си колеги. Ръководи и успешно завършва проектите на Гебрюдер Вайс ЕООД за лицензиране като: Одобрен икономически оператор, Намалено обезпечение при транзит, Опростени процедури за деклариране, Одобрен изпращач, Одобрен получател, Оформяне на място. Преминал е обучения по мениджмънт, комуникации, продажби, произход на стоки, митническа стойност на стоките, митнически режими и процедури, ОИО, опростени процедури за деклариране, електронно деклариране, Интрастат, защита на интелектуалната собственост. Завършил е Бизнес администрация- маркетинг, реклама и бизнес комуникации в НБУ. Преминал е успешно курс по стандартите на FIATA в НСБС и притежава FIATA диплома.


Другите за нас