Учебен център - НСБС

Лектори

Описание

Teacher

Ахмед Салиев

експерт в "БДЖ - Товарни превози" ЕООД


ПРОФИЛ

Teacher

д-р Борил Иванов

Управител на Донау Транзит ООД


ПРОФИЛ

Teacher

Ваня Златева

прокурист в Акт Лоджистик АД


ПРОФИЛ

Teacher

Виляна Иванова

Ръководител сектор „Рекламации по карнети ТИР“ в АЕБТРИ


ПРОФИЛ

Teacher

Галя Начева

специалист с дългогодишен опит в спедицията


ПРОФИЛ

Teacher

aдв. Георги Горанов

Консултант митници, данъци, акцизи  


ПРОФИЛ

Teacher

Георги Маринов

Директор „Въздушен и морски транспорт„ в Скорпион Шипинг ООД


ПРОФИЛ

Teacher

Дарина Димитрова

специалист транспортно застраховане


ПРОФИЛ

Teacher

Кдп Димитър Димитров

Докторант и преподавател „Превоз на опасни товари“ във ВВУ “Н. Й. Вапцаров“


ПРОФИЛ

Teacher

Екатерина Костадинова

Специалист транспортно застраховане


ПРОФИЛ

Teacher

Елин Ламбрев

ръководител отдел “Обучения по превоз на специални и опасни товари по въздух“


ПРОФИЛ

Teacher

Елица Георгиева

Управител на Bulung Logistics GmbH – България Систем Менидж Флийт - България


ПРОФИЛ

Teacher

Лиляна Нушева-Баракова

консултант при превоз на опасни товари по шосе


ПРОФИЛ

Teacher

Марияна Дичева

ръководител Спедиция в МВ Логистика ООД


ПРОФИЛ

Teacher

Мирослав Варналиев

Мениджър бизнес развитие в Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД


ПРОФИЛ

Teacher

гл. ас. д-р Мирослав Стефанов

Доктор по икономика в катедра "Логистика " на УНСС


ПРОФИЛ

Teacher

доц. д-р Момчил Антов

Катедра "Контрол и анализ на стопанската дейност" при Стопанска академия "Д.А.Ценов"


ПРОФИЛ

Teacher

Наталия Девенска

Консултант превоз на опасни товари


ПРОФИЛ

Teacher

Невена Кафеджиева

управител на фирма ДГ Консултинг ООД


ПРОФИЛ

Teacher

д-р Пламен Софрониев

мениджър по сигурността в Ди Ейч Ел Експрес България ЕООД


ПРОФИЛ

Teacher

Проф. д-р Христина Николова

Преподавател в катедра “Икономика на транспорта” в УНСС


ПРОФИЛ

Teacher

Цветанка Георгиева

Лицензиран инструктор по опасни товари DRG IATA Geneva


ПРОФИЛ

Teacher

Цветелин Иванов

Началник отдел "Митническо оформяне" в Гебрюдер Вайс ЕООД


ПРОФИЛ

Teacher

Цветин Тодоров

управител на Александър Логистикс ООД


ПРОФИЛ

Teacher

Явор Панталеев

Прокурист на Ойрошпед Груп АД


ПРОФИЛ

Другите за нас

Back to top