Учебен център - НСБС

Бъдещи курсове

Бъдещи курсове

 

ФИАТА Диплома по спедиция и логистика

Дипломата на FIATA е призната като стандарт за компетентност в спедиторската професия. Удостоверява, че нейният притежател има задълбочени познания в областта на спедицията и логистиката. Гарантира високо ниво на професионализъм и възможност за реализация във всяка спедиторска фирма! Формат на обучение: присъствено и дистанционно Присъственото обучение се състои от 2 едноседмични присъствени сесии в интервал от 2 до 3 месеца Дистанционно обучение 6 месеца

  •  

 

Воден и мултимодален транспорт

Придобиване на професионална квалификация по "Воден и мултимодален транспорт", част от професия "Спедитор-логистик", Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията, съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET. Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН , което позволява да практикувате професията и е припознато в страните от ЕС.

  •  

 

Въздушна спедиция

Придобиване на професионална компетентност по "Въздушна спедиция", част от професия "Спедитор-логистик", Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията, съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET.

  •  

 

Автомобилна спедиция

Придобиване на професионална квалификация по "Автомобилна спедиция", част от професия "Спедитор-логистик", Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията, съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET. Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН , което позволява да практикувате професията и е припознато в страните от ЕС.

  •  

 

Митническо представителство

Придобиване на професионална квалификация по "Митническо представителство", част от професия "Спедитор-логистик" Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията. Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН.

  •  

 

Въведение в спедиторската дейност и транспорта

Придобиване на професионална квалификация по "Транспортни услуги" и "Организация на спедиторската дейност", част от професия "Спедитор-логистик", Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява общи въвеждащи знания за организацията на спедиторската дейност съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти). Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН

  •  

 

Складова логистика

Придобиване на професионална квалификация по "Складова логистика", част от професия "Спедитор-логистик", Специалност "Спедиция, транспортна и складова логистика". Обучението осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията, съгласно националната квалификационна рамка (държавните образователни стандарти) и европейската квалификационна рамка ECVET. Приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН , което позволява да практикувате професията и е припознато в страните от ЕС.

  •  

 

Превози на опасни товари

Опасните товари са артикули или субстанции, които могат да причинят риск за живота, здравето, сигурността, имуществото и/или околната среда и които са указани в съответните предписания и спогодби за превоз на опасни стоки: • Спогодбата ADR за превоз по шосе • Приложението RID към Спогодбата CIM за превоз по жп • Правилата на IATA и на ICAO за превоз по въздуха • Унифицираните правила на IMO за превоз по море IMO DGR • Спогодбата ADN за превоз по вътрешни водни пътища

  •  

Другите за нас

Back to top